Eli Stamnes

Seniorforsker

Eli Stamnes’ forskningsinteresser dreier seg om kritiske tilnærminger til fred og sikkerhet, fredsbygging, konkliktforebygging, kjønn og «Respnsibility to protect» (R2P).