Erik Reichborn-Kjennerud

Forsker

Erik Reichborn-Kjennerud har en mastergrad i sikkerhetspolitikkstudier fra George Washington University. Forskningsinteressene hans inkluderer militærteori og strategi, vestlig moderne krigføring, krig og teknologi, sikkerhets- og forsvarspolitikk, NATO og IR-teori.