Espen Mathy

Vitenskapelig assistent

Espen Mathy er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for forsvar og sikkerhet, og jobber særlig med forskningsprosjektet Strategisk stabilitet, ny teknologi og kjernefysisk nedrustning i Asia.

Mathy har en mastergrad i statsvitenskap og en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. I sin masteroppgave undersøkte han hvilken rolle normpress spiller når stater skal slutte seg til nedrustningsavtaler med fokus på Traktaten om forbud mot kjernevåpen.

Espen har arbeidserfaring fra den norske ambassaden i Ankara, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), FNs kontor for nedrustningsspørsmål (UNODA) i Wien og Vienna Center for Disarmament and Non‑Proliferation (VCDNP). Han har hatt utvekslingsopphold ved Universitetet i Mannheim og Bilkent-universitetet i Ankara. 

Hans forskningsinteresser omfatter multilaterale nedrustningsregimer og våpenkontroll av kjernefysiske våpen, samt Midtøsten og Tyrkia.

 • Publikasjon : Editorial

  Gruppepress – fungerer det?

  Kan Norge, gjennom tilslutning til Traktaten om forbud mot kjernevåpen, bidra til et effektivt gruppepress? Vil norsk tilslutning føre til at en bølge av europeiske land, NATO-land eller til og med atommaktene selv slutter seg til? Espen Mathy argumenterer for at gruppepress eller normpress mellom land...
 • Publikasjon : Academic article

  Norges debatt om kinesiske investeringer: Fra velvillig til varsom

  Den norske debatten om kinesiske investeringer og sikkerhet har gjennomgått et betydelig taktskifte på få år. Fra en situasjon hvor det i liten grad var en debatt, og hvor kritiske røster i hovedsak angikk bekymringer om arbeidsmiljøutfordringer, har kinesisk næringsvirksomhet i Norge nå også blitt en...
 • The image shows a ballistic missile Forskningsprosjekt

  Strategisk stabilitet, ny teknologi og kjernefysisk nedrustning i Asia

  2019 - 2021 (Ongoing)

  Prosjektet ser på hva som er de største hindringene for kjernefysisk nedrustning, og hvordan asiatiske stater kan bli en del av den framtidige våpenkontroll-agendaen.