Gabriella Kristine Bolstad

Gabriella Bolstad er ansatt som vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI. Her jobber hun som koordinator i Konsortiet for Forskning på Terrorisme og Internasjonal Kriminalitet og på projektet Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge - Norden som arena for kinesisk økonomisk maktbruk.

Bolstad har en mastergrad i internasjonale konfliktstudier fra King’s College London og en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Aberystwyth University. Senere tok hun videreutdanning i risikoanalyse, krisehåndtering og terrorismeforebygging ved Universitetet i Stavanger.

Bolstads masteroppgave omhandlet sikkerhetisering og håndtering av hjemvendte europesike fremmedkrigere. Bolstad's forskningsinteresser inkluderer radikalsiering, terrorisme, voldelig ekstremisme, fremmedkrigerproblematikk, samt geopolitikk og stormaktsinteresser i Arktis.