Hege Medin

Seniorforsker

Hege Medin avla doktorgraden i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i 2013 og holder for tiden på med post-doc studier. Hennes primære forskingsfelt er internasjonal økonomi (særlig internasjonal handel), men hun er også interessert i internasjonale investeringer, økonomisk geografi, arbeidsmarked, velferd, helse og miljøøkonomi.

Medin har forsket mye på bedrifters internasjonaliserings prosesser og virkningen av ulike typer handelskostnader. Hun har gjort analyser av norsk matvarehandel, særlig sjømateksport, og hun har jobbet med handelsavtaler, deriblant forhandlingene om et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA (TTIP). Hun gjør ofte statistiske analyser av registerdata i sin forsking.