Hildegunn Kyvik Nordås

Forsker I

Hildegunn Kyvik Nordås er forsker I på NUPI. Hun jobber med handel og handelspolitikk, særlig i krysningspunktene med teknologi og arbeidsmarkedstilpasninger.

Nordås er også gjesteprofessor ved Örebro universitet. Hun kom til NUPI etter 14 år i OECD, hvor hun har ledet forskningen på handel og handelspolitikk i servicesektoren. Nordås har tidligere hatt forsknings- og undervisningsstillinger ved Chr. Michelsens Institutt, Universitetet i Bergen, SNF, University of Western Cape og Verdens handelsorganisasjon, samt vært gjesteforsker ved Stanford University.

Nordås har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og har publisert en rekke artikler om handel med tjenester.

  • Publikasjon : Kapittel

    Utrikeshandel løner och rørlighet

    Det svenske arbeidsmarkedet er karakterisert ved lave lønnsforskjeller og høy jobbsikkerhet. Likevel skifter nesten en fjerdedel av svenske arbeidstakere jobb hvert år. Folk som jobber i små bedrifter, skifter oftere jobb og har lavere lønninger enn de som jobber i store bedrifter. De som jobber i bedrifter...
  • Publikasjon : Rapport

    Make or buy : offshoring of services functions in manufacturing

    Nesten halvparten av jobbene i industrien er i tjenestefunksjoner. Dette arbeidsnotatet studerer industribedriftenes import av tjenester og hvordan importen påvirker tjenestefunksjonene innad i industribedriftene. Generelt finner vi at effekten er liten, men varier med hvor kompleks verdikjeden er og...