Ina Holst-Pedersen Kvam

Forsker (bistilling)

Ina Holst-Pedersen Kvam er forsker ved FHS Sjøkrigsskolens seksjon for sjømakt og sjømilitær ledelse og NUPI’s forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar.

Kvam har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Forskningsområder inkluderer det russiske forsvaret med et spesielt fokus på sjømakt- og strukturutvikling, militær doktrine, operasjonskunst og taktikk.