Ingvild Rasmussen

Masterstudent

Ingvild er masterstudent med Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Hun har en bachelorgrad i Philosophy, Politics, and Economics fra University of Oxford, og tar for tiden en mastergrad i International Relations ved samme universitet.

Masteroppgaven hennes fokuserer på små staters internasjonale likestillingsengasjement. Ingvilds forskningsinteresser er feministisk teori, status og sosiale hierarkier.