Jenny Nortvedt

Forskningsassistent, i permisjon

Jenny Nortvedt er forskningsassistent i Forskningsgruppen Fred, Konflikt og Utvikling ved NUPI.

Nortvedt har en mastergrad i statsvitenskap og en bachelor i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. I sin masteroppgave undersøkte hun hvordan småstater kan oppnå innflytelse i FNs sikkerhetsråd.

Nortvedt har arbeidserfaring fra UiO, Civita og den norske FN-delegasjonen i New York. Hennes forskningsinteresser omfatter FN, fredsoperasjoner, diplomati, agendaen for kvinner, fred og sikkerhet, og sammenhengen mellom klima og sikkerhet.