Jens Chr. Andvig

Forsker I emeritus

Jens Chr. Andvigs hovedfelt er komparativ økonomi og politisk økonomi. Mer spesifikt har Andvik arbeidet med interaksjon mellom offentlig sektor og markedsøkonomi - som korrupsjon, offentlige anskaffelser og overgang fra sosialistisk økonomi til markedsøkonomi. I tillegg har Andvig arbeidet med interaksjonen mellom familieorganisering og formalsektoren, korrupsjon, overgang fra familiebaserte til formelle økonomier, barnearbeid og barnesoldater.