Kacper Szulecki

Forsker 1

Kacper Szulecki er Forsker I ved NUPI, og seniorforsker ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (siden 2014). Han studerte internasjonale relasjoner, politisk sosiologi, psykologi og lingvistikk i Warszawa, Oslo, Amsterdam og Konstanz. Hans forskningsinteresser er energi, klima og miljøpolitikk, dissens og protest samt intra-europeisk migrasjon. Han har redigert flere bøker og spesialutgaver, f.eks. “Energy Security in Europe” (Palgrave 2018), og utgitt to monografier. Hans arbeider ble publisert i blant annet Governance, Climate Policy, Environmental Politics (Best Article 2018), Global Policy and Energy Research and Social Science.