Karoline Andrea Haugvoll

Masterstudent

Karoline er masterstudent i internasjonale relasjoner ved NMBU. Hos NUPI er hun masterstipendiat tilknyttet Forskningsgruppen for global orden og diplomati.

I sin masteroppgave skriver Karoline om skotsk paradiplomati. Mer spesifikt er hun interessert i både hvordan Skottland utøver diplomati og hvordan dette rettes mot de nordiske landene.

Karoline har en MA i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Edinburgh og har tidligere jobbet ved den norske ambassaden i London, først som studentpraktikant og siden i konsulatseksjonen.