Kristin Fjæstad

Seniorforsker | Leder, Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Kristin Fjæstad er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel ved NUPI.

Fra august 2020 har Fjæstad en post-dok på LORAX-prosjektet. Her vil hun jobbe med casestudiet av Kaspihavet og studere hvordan og av hvem Kaspihavet blir definert som et regionalt økosystem. 

Fjæstad har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra Universitet i St Andrews (2020). Doktorgraden studerer Kasakhstans overgang fra mottaker til giver av utviklingshjelp og bistand, og diskuterer hvordan identitetsbygging er en viktig del av bistandspolitikken for Kasakhstan.

Fjæstads forskningsinteresser er global utvikling og bistand som utenrikspolitikk, samt identitetsbygging, utenrikspolitikk og statsdannelse i det tidligere Sovjetunionen, særlig i Sentral-Asia.