Kristina Enger

Masterstudent

Kristina Enger er student ved Graduate Institute Geneva hvor hun tar en tverrfaglig mastergrad i internasjonale studier med fordypning i internasjonal handel og finans. Fra tidligere studier har hun en LL.B. i Law and Politics fra University of Essex. På NUPI er hun masterstudent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.

I masteroppgaven tar Enger sikte på å kartlegge internasjonale institusjoners påvirkningskraft opp mot bruk av norske bistandsmidler. Prosjektet vil spesifikt se på hvordan internasjonale institusjoners indikatorer tas til etterretning ved utarbeidelse av prosjekter hos aktører som Norad, med fokus åpenhet og korrupsjonsindeks.