Mariana Llorens Zabala

Vitenskapelig assistent

Mariana i  er vitenskapelig assistent på NUPI, og jobber med programmet Training for Peace, i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.

Mariana fullførste mastergraden sin i Human Rights Law i 2018 ved School of Oriental and African Studies (SOAS) i London. Denne fokuserte på Law of Armed Conflic og lovlige ad-hoc-tiltak i konfliktløsning. Hun fullførte nylig ytterligere en mastergrad i Advanced Studies of Terrorism, med fokus på radikaliseringsprosesser i væpnet konflikt. I løpet av studiene, har hun gjort omfattende forskning på grupper som  Al Shabab, Boko Haram og AQIM. 

Tidligere har Mariana arbeidet direkte med ofre for væpnet konflikt ved St. Andrews Refugee Services (StARS) i Egypt, gjort forskningsarbeid for International Institute for Strategic Studies (IISS) i London og arbeidet ved den spanske ambassaden i Jordan. Hennes forskningsinteresser inkluderer AUs arbeid, fredsoperasjoner, ikke-statlige væpnede grupper, samt beskyttelse av sivile med geografisk fokus på Afrika sør for Sahara.