Mathilde Tomine Eriksdatter Giske

Rådgiver

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske er rådgiver i NUPIs forskningsgruppe for fred, konflikt og utvikling.

Hun har to mastergrader, en i statsvitenskap og en i historie, fra Universitetet i Agder. Temaet for Giskes masteroppgave i statsvitenskap var EUs utenrikspolitikk, med spesielt fokus på begrepet "resilience".

Hennes forskningsinteresser knytter seg til FN og Sikkerhetsrådet, EUs utenrikspolitikk og europeisk integrasjon, global orden, transnasjonale relasjoner, kvinner, fred og sikkerhet, politisk ekstremisme og maktstrukturer.