Minda Holm

Forsker

Minda Holm er forsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati.

Minda Holm forsker på spørsmål knyttet til global orden, internasjonal ideologi, sikkerhetspolitikk og suverenitet. Hun er særlig interessert i internasjonalt orientert sosial og politisk teori knyttet til nevnte temaer, samt politisk realisme, statsmakt, liberalisme og konservatisme. Hun har publisert og forsket på amerikansk, norsk og russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun publisert teoretisk arbeide knyttet til suverenitet og internasjonal orden i Review of International Studies og International Studies Review. 

Fra januar 2018 leder Holm et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Forsvarsdepartementet i Norge som ser på konservativ, høyreradikal motstand mot internasjonal liberal ideologi, med fokus også på implikasjoner for norsk og europeisk utenriks - og sikkerhetspolitikk. Fra 2018 jobber hun også med en doktorgrad om internasjonal ideologi ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i København. Hun er tilknyttet et internasjonalt forskningsprosjekt om "The World of the Right", og Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS) og deres forskningsgruppe for Internasjonal Sikkerhet, som finansierer deler av PhDen.

Holm har to bachelorgrader i henholdsvis statsvitenskap og post-sovjetiske områdestudier fra Universitet i Oslo med opphold ved American University in Cairo, og to mastergrader i Internasjonale Studier fra London School of Economics and Political Science (LSE) og George Washington University. Hun har studert/jobbet i Egypt, England, Kasakhstan, Russland, Tadsjikistan, USA og Wales, og snakker russisk. 

Holm er medredaktør for Internasjonal Politikk og fast utenriksspaltist for Dagsavisen. Hun sitter også i styret til bl.a. Human Rights House Foundation og Fulbright Alumni Association Norway. Se hennes personlige hjemmeside for mer informasjon.