Natasja Rupesinghe

Forsker

Natasja Rupesinghe er forsker i forskningsprogrammet Training for Peace i Forskningsgruppen fred, konflikt og utvikling

Hun har bachelorgrad i internasjonale relasjoner og fransk fra University College London og mastergrad i konfliktstudier fra London School of Economics and Political Science.

Forskningsinteressene hennes inkluderer fredsbevaring, fredsbygging, beskyttelse av sivile, væpnede grupper, sivile ofre og bistand i konfliktområder.