Nina Græger

Forsker I (bistilling)

Nina Græger er tilknyttet NUPI som forsker 1 i bistilling i forskningsgruppen Global orden og diplomati. Fra september 2019 er hun instituttleder ved Institutt for Statskundskab ved Københavns Universitet og i permisjon fra sin fulltidsstilling ved NUPI. Hun er professor i International Relations ved KU. Forskningsinteressene hennes er sikkerhetspraksis, interorganisasjonelle relasjoner, IR, europeisk, transatlantisk og norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og militær sosiologi.

Hun har publisert artikler i blant annet Cambridge Review of International Affairs, Journal of Peace Research, Journal of European Integration og Cooperation and Conflict. Græger har bred leder- og prosjektledererfaring (fra f.eks. EUPERFORM - Measuring the EU’s Performance in International Institutions 2010-2014, og GR:EEN - Global Reordering: Evolution through European Networks 2011-2015).

Hun tok sin doktorgrad ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2007. Tittelen på Grægers avhandling er: Norsk forsvarsdiskurs 1990–2005: Internasjonaliseringen av Forsvaret.