Øyvind Svendsen

Forsker

Øyvind Svendsen er forsker i forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI. Han er Ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og har mastergrad i International Relations Theory fra London School of Economics.

Svendsen har blant annet arbeidserfaring fra Luftforsvaret og som lektor ved Høgskolen i Lillehammer. Svendsens avhandling handler om sikkerhets- og forsvarspolitikk i forbindelse med Europeisk integrasjon i krisetider.