Olav Stokke

Seniorforsker emeritus

Olav Stokke forsker på sosial, økonomisk og politisk utvikling i det globale sør og på utvikling i det globale nord. Nord-sør-relasjoner og utviklingshjelp, norsk nord-sør-politikk, de nordiske og europeiske landene i forhold til internasjonale utviklingsinstitusjoner, spesielt FN.

Stokkes siste bok, av i alt 27, er «FN og utvikling». Siste tidsskriftartikkel er «Utviklingsforskningen i Norge gjennom 50 år: Rammevilkår, diskurs og praksis» )Internasjonal Politikk (68 (4)/2010, 495-568). For tiden arbeider Stokke med monografien «The international ODA target: What can explain the wide variations in the follow-up by the OECD DAC countries?».