Ole Jacob Sending

Forskningssjef

Ole Jacob Sending er forskningssjef på NUPI.

Han forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statlige organisasjoners rolle i fredsbygging, humanitær bistand og utvikling. Sending har publisert i blant annet International Studies Quarterly, European Journal of International Relations og International Theory.