Tora Berge Naterstad

Vitenskapelig assistent

Tora Berge Naterstad er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Hun jobber med forskningsprosjektet «LORAX – Understanding Ecosystemic Politics».

Naterstad har bachelorgrad i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo og SOAS University of London, og har studert russisk språk og samfunn i Oslo og ved Moscow Higher School of Economics. For tiden skriver hun masteroppgave i statsvitenskap ved UiO, om biopolitikk og russisk nasjonsbygging.
Forskningsinteressene hennes inkluderer nasjonalisme og politikk i Russland, kritiske sikkerhetsstudier, vitenskapsteori, og identitet i internasjonale relasjoner.