Tora Berge Naterstad

Masterstudent

Tora Berge Naterstad er masterstudent i NUPIs forskningsgruppe for Russland, Asia og internasjonal handel og skriver masteroppgave i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Oppgaven handler om biopolitikk, tradisjonalisme og russisk nasjonsbygging.

Ved siden av masteroppgaven er Naterstad prosjektassistent på forskningsprosjektet «Values-based legitimation in authoritarian states: top-down versus bottom-up strategies, the case of Russia» (LegitRuss). Hun har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent på prosjektet «LORAX – Understanding Ecosystemic Politics».

Naterstad har bachelorgrad i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo og SOAS University of London, og har studert russisk språk og samfunn i Oslo og ved Moscow Higher School of Economics. Forskningsinteressene hennes inkluderer nasjonalisme og politikk i Russland, kritiske sikkerhetsstudier, vitenskapsteori, og identitet i internasjonale relasjoner.