Viljar Haavik

Forskingsassistent

Viljar Haavik er vitskapleg assistent i Forskingsgruppa for fred, konflikt og utvikling.

Haavik har ein mastergrad i Peace and Conflict Studies frå Universitetet i Oslo. Matseroppgåva er ein analyse av regimeendring, framvekst av væpna grupper og usikkerheit i Burkina Faso, og er skrive i forbinding med FRAGVENT-prosjektet.

Han har også ein bachelorgrad i internasjonale studier frå UiO.

Haavik sine interesser inkluderar årsakar til valdeleg ekstremisme, konflikt og usikkerheit, freds- og statsbygging i sårbare statar. Hans regionale hovefokus er på Vest-Afrika. 

Han tar del i ulike prosjekt og nettverk ved NUPI som PREVEX, FRAGVENT, JIGOV-Sahel og SkattJakt-nettverket.

 • Nyheter

  Skattjakt-nettverket: Webinar

  04.11.2020
  Skatt er nøkkelen til statsbygging og vegen ut av sårbarheit. Eit viktig tema som former grunnlaget for Skattjakt-nettverket.
 • Nyheter

  Tollkorrupsjon: På tide med en ny tilnærming

  15.10.2020
  Toll blir ofte oppfattet som en av de mest korrupte institusjonene i utviklingsland. Selv om det er vanskelig og komplekst, er det mulig å bekjempe korrupsjon i tollvesenet, men det krever en tilnærming som er mindre sentrert rundt innføring av normer og praksis fra utviklede land.
 • Nyheter

  Tax for Development Webinar-serie

  14.10.2020
  En ny webinarserie med det siste av forskning og intitativer for styrking av intern inntektsmobilisering i utviklingsland, med fokus på Afrika sør for Sahara.