Viljar Haavik

Forskingsassistent

Viljar Haavik er vitskapleg assistent i Forskingsgruppa for fred, konflikt og utvikling.

Haavik har ein mastergrad i Peace and Conflict Studies frå Universitetet i Oslo. Matseroppgåva er ein analyse av regimeendring, framvekst av væpna grupper og usikkerheit i Burkina Faso, og er skrive i forbinding med FRAGVENT-prosjektet.

Han har også ein bachelorgrad i internasjonale studier frå UiO.

Haavik sine interesser inkluderar årsakar til valdeleg ekstremisme, konflikt og usikkerheit, freds- og statsbygging i sårbare statar. Hans regionale hovefokus er på Vest-Afrika. 

Han tar del i ulike prosjekt og nettverk ved NUPI som PREVEX, FRAGVENT, JIGOV-Sahel og SkattJakt-nettverket.