Jørn Rune Buljo

Lærling

Jørn Rune Buljo jobber som lærling i kommunikasjonsavdelingen. Han har studert medier og kommunikasjon ved Alta videregående skole, og har i tillegg erfaring som journalist.