Anders C. Sjaastad

Tidligere ansatt

Arbeider med trekantforholdet Kina-Japan-USA. Har også vært involvert i arbeidet med piratvirksomhet og sjøsikkerhet.