Anni Roth Hjermann

Tidligere ansatt

Anni Roth Hjermann var rådgiver i NUPIs forskningsgruppe for Russland, Asia og internasjonal handel og jobber med russisk politikk.

Hjermann er statsviter fra Universitetet i Oslo og har en bachelorgrad i Russlandsstudier. Hjermanns forskningsinteresser kretser rundt politikk og sikkerhet i Russland og det øvrige postsovjetiske området. Hun er spesielt interessert i skjæringsfeltet mellom internasjonal politikk og politisk teori, særlig hva gjelder demokrati og det politiske, samt forholdet mellom språk, virkelighet og politikk.

Hjermanns masteroppgave (2020) utviklet et rammeverk for å forstå hvordan depolitiserende diskurser hindrer demokrati og bidrar til å konsolidere autokratiske systemer, og brukte dette i en analyse av Russland 2015-2020.