Bård Drange

Tidligere ansatt

Bård Drange er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling på NUPI.

Han har gjort feltarbeid på den interne væpnede konflikten i Colombia. For tida forsker han på EU sin krisehåndtering av konflikten i Midtøsten, Nord-Afrika og Balkan (EUNPACK), fredsoperasjoner i regi av FN/AU (UNPO) og kapasitetsbygging i fredsoperasjoner i Afrika (TfP).

Dranges siste publikasjon er et working paper i EUNPACK-prosjektet, om den Europeiske Unionen sin kriserespons i Mali. Les det her.