Darmen Koktov

  • Forskningsprosjekt

    Samarbeid mellom OSSE-akademiet og NUPI

    2020 - 2023 (Ongoing)

    Prosjektet innebærer en rekke aktiviteter, inkludert kapasitetsbygging for å styrke OSSE-akademiet som et regionalt møtested for forskning og undervisning, støtte til to masterprogrammer og forskningsaktivitet.