Emil Jørgensen Øvrebo

Tidligere ansatt

Emil Jørgensen Øverbø er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, med et hovedfokus på kontraterror og nordisk forsvarssamarbeid.

Emil jobber med koordinering av forskning på Terrorkonsortiet som vitenskapelig assistent. I tillegg arbeider han med NORDEFCO og nordisk forsvarssamarbeid. Emil har en mastergrad i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo. Interessefeltene hans er sikkerhetspolitikk, NATO, EU, diplomati, terrorisme, sikkerhet- og forsvarspolitisk samarbeid i Norden.