Erik Kursetgjerde

Tidligere ansatt

Erik Kursetgjerde har en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og var tilknyttet NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar.

Hans forskingsinteresser inkluderer internasjonale relasjoner, med fokus på rollen til cybersikkerhet og cybersikkerhet governance, og hans masteroppgave handler om FNs rolle i utviklingen av internasjonal cyberpolicy. Han har bakgrunn fra IT-sektoren, både som gründer av egen startup, men også som IT-konsulent. Videre har han jobbet som spesialrådgiver for den afghanske ambassaden i Oslo med ansvar for digitalisering og har arbeidet i Abelia som rådgiver. Kursetgjerde har lang politisk erfaring og har vært folkevalgt i over åtte år, både i kommunestyre og fylkesting.