Fenella Carpena

Tidligere ansatt

Fenella Carpena er seniorforsker på NUPI, med fokus på utviklingsøkonomi.

I nylige prosjekter har hun undersøkt virkningen av elektrisitetstilbud på markedene for parafin, evaluert virkningen av økonomisk utdannelse på finansiell atferd, samt studert hvilke konsekvenser tørke har på matvaresikkerhet i rurale husholdninger. Dette arbeidet trekker på et bredt spekter av metodologiske tilnærminger, inkludert både eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle teknikker.

Carpena har doktorgrad i økonomi fra University of California – Berkeley, der hun var doktorstipendiat under National Science Foundation. Før doktorgradsstudiene var hun forsker ved Harvard Business School og konsulent for Verdensbanken. Hun har bachelorgrad fra UC Berkeley med anvendt matematikk, økonomi og japansk i fagkretsen.

For mer informasjon, se Carpenas hjemmeside og profil på Google Scholar.