Francesco Strazzari

Tidligere ansatt

Francesco Strazzari har vært knyttet til NUPIs Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet siden 2013.

Han er også professor 2 i internasjonale relasjoner ved Sant’Anna School of Advanced Studies i Pisa. Han spesialiserer seg på konfliktstudier, med særlig fokus på europeisk sikkerhet, statsbygging, uformell styring og transnasjonal organisert kriminalitet. Strazzari har doktorgrad fra European University Institute i Firenze. Han har undervest ved SAIS Europe (John Hopkins University), Universitetet i Amsterdam og Universitetet i Bologna.