Frida Austvoll Nome

Tidligere ansatt

Som NUPI-forsker ligger Nomes hovedinteresser i skjæringspunktet mellom religion og politikk i Midtøsten, og i konfliktløsning. Nome har fulgt Syria tett siden 2002, gjennom forskning, feltarbeid og diplomati, og har arbeidet med problemstillinger knyttet til islamistiske bevegelser i Egypt, både før og etter revolusjonen i 2011.

For tiden er Nome engasjert i et utvekslingsprogram med en egyptisk institusjon, og arbeider med å fullføre sin doktorgrad om Sunni ulama i Syria, ved avdeling for religion på Det teologiske menighetsfakultet.