Frida Kvamme

Tidligere ansatt

Frida Kvamme var vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling frem til 2020.

Hun arbeidet hovedsakelig med administrativ og praktisk assistanse på SkattJakt-nettverket som samler norske institusjoner og universitetsavdelinger med TaxCapDev-prosjekter. Målet med TaxCapDev er å få ny kunnskap om utfordringene som skatteparadiser og kapitalflyt representerer for utviklingsland. Hennes forskningsinteresser inkluderer samspillet mellom politisk stabilitet og den global økonomien, spesielt ulovlig kapitalflukt og hvordan dette påvirker utviklingsland

Frida har mastergrad i samfunnsøkonomi og har tidligere studert Internasjonale studier ved Universitetet i Oslo.