Geir Hønneland

Tidligere ansatt

Geir Hønneland er ansatt som forsker 1 i bistilling ved NUPI, hvor han jobber med internasjonal havforvaltning og internasjonal politikk i Arktis. Hans hovedarbeid er som prosjektleder for Nord-Europa og Russland i sertifiseringsselskapet Lloyd’s Register, hvor han jobber med miljøsertifisering av fiskerier.

Hønneland disputerte for dr.polit-graden ved Universitetet i Oslo i 2000 med avhandlingen Compliance in the Barents Sea Fisheries. Han ble tildelt full professorkompetanse i 2004 og har i en årrekke jobbet med internasjonal fiskeriforvaltning, russisk politikk og identitet samt norsk-russiske relasjoner i nord.

Han ble rangert som den mest publiserte forskeren i norsk instituttsektor, og den mest publiserte samfunnsviteren utenfor økonomi i norsk akademia generelt, i perioden 2012-2016 (khrono.no). Han har publisert en rekke monografier på norsk og engelsk, hvorav flere har kommet i nyutgivelser og blitt oversatt til andre språk, bl.a. russisk og kinesisk. Blant hans viktigste bøker er Borderland Russians: Identity, Narrative and International Relations (Palgrave, 2010), Making Fishery Agreements Work (Edward Elgar, 2012), Russia and the Arctic: Identity, Environment and Foreign Policy (I.B.Tauris/Bloomsbury, 2016), Arctic Euphoria and International High North Politics (Palgrave/Springer, 2017) og International Politics in the Arctic: Contested Borders, Natural Resources and Russian Foreign Policy (I.B.Tauris/Bloomsbury, 2017).

Han har vært tilknyttet flere universiteter og forskningsinstitutter, men har hatt størstedelen av sin karriere ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI), hvor han bl.a. var forskningsleder (2006-2014), assisterende direktør (2014-2015) og direktør (2015-2019). Under hans ledelse ble FNI tre år på rad tildelt Prospect Think Tank Award for beste europeiske institutt innenfor miljø og energi.

Hønneland har hatt flere verv i komiteer og programstyrer i Norges forskningsråd. Siden 2018 er han styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.