Hilde Frafjord Johnson

  • Sun 25 okt. 2015
    Arrangement

    FN 70 år: Fred og sikkerhet

    Tid: 08:45 Sted: NUPI

    Dette seminaret fokuserer på fred og sikkerhet, og utforsker de tre nylige evalueringsprosessene på feltet: evalueringen av fredsoperasjoner, fredbyggingsarkitektur og implementaringen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325.