Ingvild Magnæs Gjelsvik

Gjelsvik spesialiserer seg på separasjon, radikalisering, deradikalisering og reintegrering av medlemmer av opprørsgrupper. Hun har gjort omfattende feltarbeid i Somalia, med fokus på hvordan individer blir engasjert i og løsrevet fra al-Shabaab og piratgrupper. Gjelsvik har sett nærmere på reintegrering av kvinnelige geriljasoldater i Colombia.

Gjelsvik arbeidet i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, og i NUPIs Training for peace-program. Hun har også vært med i The International Research Group on Reintegration (IRGR) og jobber tett med Politihøgskolen. De kommende årene skal Gjelsvik arbeide med politiarbeid i Somalia som del av et EU-finansiert prosjekt.