Jan-Morten Torrissen

Tidligere ansatt (administrasjonssjef)

Jan-Morten Torrissen var administrasjonssjef på NUPI fra 2010 til 2018, da han gikk over til Oslo bymuseum. 

Han har vært administrativ leder i en rekke organisasjoner.

Han kom til NUPI høsten 2010, etter tolv år i det private selskapet Econ analyse. Selskapet ble kjøpt opp av finske Pöyry i 2007. Torrissen startet sin yrkeskarriere i SV, og var deretter innom Norges Naturvernforbund, Norsk Hjelpepleierforbund, egen virksomhet, interesse­organisasjonen Film & Kino før han i 1998 ble administrasjonssjef i Econ.