Julie Brun Bjørkheim

Tidligere ansatt

Julie Bjørkheim var vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling fra 2018 til 2019.

I hovedsak jobbet hun med konferansen "Emerging regimes of taxation and natural resource management in the Global South: Lessons for fragile states", som ble avholdt i november 2018 og organisert av SkattJakt-nettverket.

Forskningsinteressene hennes er i hovedsak ulovlige pengestrømmer, skattesystemer i utviklingsland og økonomisk utvikling.