Kari Karamé

Tidligere ansatt

Kari Karame forsker på konflikt og fredsbygging i Midtøsten, spesielt Libanon og Syria. Hun har fokusert på kvinners militære og sivile roller og på sosial reintegrering av militssoldater.