Karoline Andrea Haugvoll

Tidligere ansatt

Karoline var masterstudent i internasjonale relasjoner ved NMBU. Hos NUPI var hun masterstipendiat tilknyttet Forskningsgruppen for global orden og diplomati.

I sin masteroppgave skrev Karoline om skotsk paradiplomati. Mer spesifikt var hun interessert i både hvordan Skottland utøver diplomati og hvordan dette rettes mot de nordiske landene.

Karoline har en MA i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Edinburgh og har tidligere jobbet ved den norske ambassaden i London, først som studentpraktikant og siden i konsulatseksjonen.