Lea Kristina Petronella Bjørgul

Tidligere ansatt

Lea Bjørgul var masterstudent i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI. Masteroppgaven hennes er innen krigsetikk, og tar sikte på å bidra til den filosofiske debatten knyttet til hvilke typer cyberangrep som burde utløse retten til selvforsvar.

Lea har arbeidserfaring fra Universitetet i Oslo, Den norske Atlanterhavskomité og Institutt for forsvarsstudier (IFS). Hennes forskningsinteresser inkluderer krigsetikk, amerikansk utenrikspolitikk og vitenskapsfilosofi.