Malin Østevik

Tidligere ansatt

Malin Østevik er juniorforsker i Forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis.

Hun har studert statsvitenskap og russisk ved Universitetet i Oslo, Higher School of Economics i Moskva og Det norske universitetssenter i St. Petersburg. Forholdet mellom media og internasjonal politikk, diplomati, kommunikasjon og informasjons rolle i krig, samt russisk og europeisk sikkerthets- og utenrikspolitikk er blant Østeviks forskningsinteresser.

Hun er bokanmeldelsesredaktør for Nordisk Østforum, et fagfellevurdert open access-tidsskrift for Russlands- og Øst-Europeiske studier.