Maren Garberg Bredesen

Maren Garberg Bredesen var tilknyttet Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar frem til janur 2020.

Hennes forskningsinteresser inkluderer militærteori og strategi, sikkerhetspolitikk (især spørsmål knyttet til NATO og Russland), og sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Europa med fokus på Norden. For tiden jobber hun med nordisk forsvarssamarbeid i lys av sikkerhetspolitiske utviklingstrekk i Østersjøen og Nordområdene.

I tillegg er hun interessert i demokratiseringsprosesser og reform av sikkerhetssektoren i det tidligere Sovjetunionen, med fokus på Sør-Kaukasus og Sentral-Asia. Fra 2017-2019 jobbet hun med denne tematikken ved OSSEs Conflict Prevention Centre i Wien, og senere ved OSSEs sendelag i Dusjanbe. I Tadsjikistan ledet hun et landsomfattende prosjekt innenfor politireform, med fokus på ‘democratic policing’ og forebygging av voldelig ekstremisme.

Hun har tidligere studert International Relations ved Queen Mary University of London og War Studies ved King’s College London. I tillegg har hun studert russisk ved Universitetet i Oslo.