Maryam Sugaipova

Maryam Sugaipova arbeidet i Forskningsadministrativ enhet (FADEN) frem til otkober 2020. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra universitetet i Oslo.

Maryam bisto ledelsen i Forskningsgruppen for Russland, Asia og international handel (RAIT) og Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling (PCAD) med administrative støtte og prosjektoppfølging.