Mateja Peter

Tidligere ansatt

Mateja Peter er seniorforsker ved NUPI. Før hun tiltrådte ved NUPI, var Peter postdoktor ved United States Institute of Peace (USIP), German Institute for International and Security Affairs (SWP) og Norsk institutt for forsvarsstudier (IFS).

Hun har en doktorgrad og en mastergrad i filosofi fra University of Cambridge, og en bachelorgrad fra University of Ljubljana. Peter forsker på global styring og internasjonale organisasjoner, fredsoperasjoner og statsbygging, spørsmål knyttet til internasjonal makt og politikk bak internasjonale intervensjoner i (post) kontfliktområder.