Njord Wegge

Tidligere ansatt

Njord Wegge er seniorforsker på NUPI hvor han arbeider med sikkerhet og forsvarspolitikk, inkludert spørsmål knyttet til “hybridkrig”, etterretning og nasjonal sikkerhet. Wegge var frem til desember 2018 førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, hvor han avla sin doktorgrad om internasjonal politikk i Arktis.

Njord Wegge er redaktør i statsvitenskap i det internasjonale, fagfellevurderte tidsskriftet Arctic Review on Law and Politics  

Wegge har tidligere arbeidet som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt på Polhøgda, i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) og han har vært gjesteforsker ved UC Berkeley, USA. 

Liste over Wegges publikasjoner:

Publikasjonsoversikt Wegge pr April 2018.pdf (118 kB)

Publikasjoner i Cristin