Per Botolf Maurseth

Tidligere ansatt

Per Botolf Maurseth er associate professor ved BI og har vært forsker i 20 prosent stilling ved NUPI.

Hans forskningsinteresser er internasjonal økonomi og innovasjonsøkonomi. Publikasjonene hans tar også for seg økonomisk geografi og regional økonomisk vekst. Maurseth har doktorgrad fra Universitetet i Oslo.