Randi Solhjell

Tidligere ansatt

Randi Solhjell er seniorforsker på NUPI og arbeider særlig med kjønn og internasjonale fredsoperasjoner.

Publikasjonene hennes tar blant annet for seg seksuell vold i krig, kjønn og sikkerhet, militær maskulinitet og fredsbevaring. Hun er også ekspert på lokale styresett i den østlige delen av Kongo, og dirputerte våren 2016 med doktorgradsavhandlingen Dimensions of statehood: A study of public goods in Bukavu, the Democratic Republic of Congo ved London School of Economics. Solhjell har bakgrunn i freds- og konfliktstudier og i utviklingsstudier.